• DOLAR
  $1.470,37
 • EURO
  $0,326
 • ALTIN
  $19.744,37
 • BIST
  $55,29
Hanıma ve sıhhat çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun yürürlükte

Hanıma ve sıhhat çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun yürürlükteHanıma ve sıhhat çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de gösterildi.

Hanıma ve sıhhat çalışanlarına şiddetin önlenmesi için TBMM’de kabul edilen Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ceza indirimleri kısıtlandı

Kanuna nazaran, Türk Ceza Kanunu’ndaki takdiri indirim sebepleri sınırlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim sebebi olarak kabul edilmeyecek.

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve giysisine itina göstermesi, ekip elbise giymesi, kravat takması benzer biçimde duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise gerekçeleri kararda ne olursa olsun gösterilecek.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun yürürlükte #1

Cezalar ağırlaştırıldı

Hanıma karşı şiddetle daha etkin savaşım edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun hanıma karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak.

Kasten öldürme suçunun hanıma karşı işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alınacak. Kasten öldürme suçunda ceza müebbet hapis iken bu suçun hanıma karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılacak.

Rahat tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun hanıma karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse yükseltilecek.

İşkence suçunun hanıma karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak.

Eziyet suçunun hanıma karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt sınırı 2 yıl 6 ay hapse yükseltilecek.

Hayata, vücut yada cinsel dokunulmazlığa yönelik bir hücum gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit suçunun mağdurunun hanım olması halinde cezanın 6 ay olan alt sınırı 9 ay hapse çıkarılacak.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun mevzusunun sıhhat hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun yürürlükte #2

“Israrlı takip” kabahat sayıldı

Israrlı takip olarak vasıflandırılan fiiller müstakil bir kabahat haline getirilecek. Israrlı bir halde fiziken izlemek ya da komünikasyon ve yazışma araçlarını, bilişim sistemlerini yada üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üstünde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin yada yakınlarından birinin güvenliğinden kaygı duymasına yol açan faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Israrlı takip suçunun, çocuğa ya da ayrılık sonucu verilen yada boşandığı eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu yada işini bırakmasına niçin olması; hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula yada iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafınca işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

Kasten yaralama, katalog suçlar içinde yer alacak

Yasayla hanıma karşı işlenen kasten yaralama suçu ile sıhhat kurum ve müesseselerinde vazife meydana getiren personele karşı görevleri esnasında yada görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alındı.

Kasten yaralama suçunun, gövde yada ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog kabahat olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Mağdur ile şikayetçinin hakları” başlıklı maddesinde değişim yapılacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu’nda yer edinen evlatların cinsel istismarı yada ısrarlı takip suçu ile hanıma karşı işlenen kasten yaralama, işkence yada eziyet suçları madde kapsamına dahil edilecek. Böylelikle soruşturma ve kovuşturma evrelerinde bilhassa sertlik mağduru hanımefendilerin, istemleri halinde baro tarafınca görevlendirilecek avukatın hukuki yardım ve desteğinden parasız şekilde faydalanmaları sağlanacak ve hak arama yollarını etkin bir halde kullanabilmelerine olanak tanınacak. Israrlı takip suçunda uzlaştırma hükümleri uygulanmayacak.

Sıhhat çalışanlarıyla ilgili Mesleki Mesuliyet Kurulu oluşturuluyor

Kanuna nazaran, kamu yada hususi sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde vazife meydana getiren doktor ve diş hekimleri ile öteki sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle meydana getirilen soruşturmalar hakkında Memurlar ve Öteki Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Soruşturma izni, Sıhhat Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Mesuliyet Kurulu tarafınca verilecek. Kurul, hususi sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde vazife meydana getiren doktor ve diş hekimleri ile öteki sıhhat meslek mensupları bakımından il sıhhat müdürlüklerinde görevli başkan yada yardımcılarını da ön araştırma yapmak suretiyle görevlendirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde vazife meydana getiren doktor ve diş hekimleri ile öteki sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle yönetim tarafınca ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Mesuliyet Kurulunca 1 yıl içinde karar verilecek.

Yasayla ek olarak Mesleki Mesuliyet Kurulu’nun üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek.

Bu düzenleme, haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma yada kovuşturmalara devam edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde vazife meydana getiren doktor ve diş hekimleri ile öteki sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle yönetim tarafınca ödenen tazminattan dolayı oluşturulan rücu davalarından, bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarih itibarıyla yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek suretiyle Mesleki Mesuliyet Kurulu’na başvurması için davacıya iki aylık süre verilecek. Müracaat yapılmaması halinde dava usulden reddedilecek. Bu durumda yargılama gideri taraflar üstünde bırakılacak ve davacı aleyhine vekalet tutarına hükmedilmeyecek.


Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Yorumlara Kapalıdır