• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Dünya insan hakları günü kutlama mesajları ve sözleri nelerdir?

Dünya insan hakları günü kutlama mesajları ve sözleri nelerdir?

Bildirge, tarihteki en ağır ve sıkıntı olan insan hakları ihlallerinin yaşandığı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, her bir bireyin özgür, eşit ve onurlu bir biçimde yaşamasına dayanmaktadır. Birebir vakitte devletlerin milletlerarası bir doküman etrafında bir ortaya gelmesiyle mümkün olacağı fikrine dayanmaktadır. Yaşama hakkımız başta olmak üzere tüm haklarımıza insan onuruna yaraşır bir halde erişmemizi hedeflemiş oluruz. Hangi insan hakları günü iletilerini paylaşacaksınız? 10 Aralık dünya insan hakları günü bildirileri ve kelamları nelerdir? Bütün bilgiler haberimizdedir…

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ İLETİLERİ

Dünya insan hakları günü iletilerini, sevdiklerinizle, aile, dost ve iş arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz hoş ve manalı bildirileri sizler için derledik. Yakın etrafınızla dünya insan hakları günü iletilerinizi paylaşabilirsiniz. Tıpkı vakitte,

ortalarından seçeceğiniz bu manalı iletileri toplumsal medya hesaplarınızdan da paylaşım yaparak farkındalığınızı göstermiş olursunuz.

İnsan Hakları Üniversal Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.

İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.

Paylaşılan insanlığımız bu kozmik bedellere dayanmaktadır.

Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Ferdî hürriyetler kutsaldır.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır

Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

Benim naçiz bedenim şüphesiz bir gün toprak olacaktır, lakin Türkiye Cumhuriyeti ebediyen payidar kalacaktır. -Atatürk-

Bütün beşerler özgür ve eşit doğarlar.

Ulusal kinlerin üstünde, insanlık muhabbeti vardır.

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ BİLDİRİLERİ

10 Aralık dünya insan hakları günü bildirilerinizi yakın dostlarınızla paylaşmanız için en hoş ve en manalı iletileri buradan seçip paylaşabilirsiniz. 10 Aralık İnsan Hakları Günü ilgili söylenmiş en hoş kelamları sizler için topladık. Bu özel günde insan hakları ismine söylenmiş en hoş kelamları toplumsal platformlarda paylaşabilirsiniz. İşte, en hoş 10 Aralık İnsan Hakları Günü iletileri:

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir

İnsan, insanın efendisi olamaz.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Şahsî hürriyetler kutsaldır.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır

Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir

İnsan, insanın efendisi olamaz.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

Ferdî hürriyetler kutsaldır.

İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ KELAMLAR

Dünya insan hakları ile ilgili en manalı ve hoş kelamları arkadaşlarınızla, aile etrafınızla bu sözlerle kutlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle bu manalı günü bu sözlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıyeten toplumsal medya platformlarında bu kelamları paylaşarak farkındalığınızı ortaya koymuş olursunuz.

İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. -Socrates-

Bir tek bireye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. -Montesquieu-

İnsan her vakit kahraman olamaz ancak her vakit insan olabilir. -Bacon-

Beşerler doğuştan eşittirler lakin bunu, sonuna kadar sürdüremezler. -Montesquieu-

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün meblağ. -Konfüçyus-

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. -F.W.Warrar-

Allah hürriyeti fakat onu arayanlara verir. -D. Webster-

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan fikir, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. -Milton-

İnsan ekseriyetle diğerlerine sürmek istediği çamura bulanır. -Cenap Şahabettin-

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan niyet, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. -Milton-

Adil olmayan millet hür de olmaz. -E.D.Sieys-

Gençler yüreğimizi destek ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en değerli timsali olacaksınız. Yükselen yeni kuşak, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. -Atatürk-

Şahsî hürriyetler kutsaldır.

İNSAN HAKLARI ÜNİVERSAL BİLDİRGESİ HUSUSLARI

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin organik yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlükçü, adalet ve barışın temeli olduğunu bildirgede, insan haklarını göz arkası etmenin ve hor görmenin vurgusu yapılıyor.

Ayrıyeten, insanlığın vicdanında infial uyandıran barbarca ve makus aksiyonlara yol açtığını ve insanların dehşet ve yoksulluktan kurtulması, konuşma ve inanma özgürlüğüne sahip olacağı bir dünyanın ortaya çıkmasını ümid ediliyor. Bunun yanı sıra, insanların en yüksek hasreti olarak ilan edilmiş bulunduğunu, insanın zorbalık ve baskıya karşı son deva olarak baş kaldırmak zorunda kalmaması için insan hakları bildirgesi yayınlanmıştır. İnsan haklarının hukukun egemenliği ile korunmasının değerli olduğuna vurgu yapılır.

İşte, insan hakları üniversal bildirgesi hususları:

Unsur 1: Bütün beşerler özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Unsur 2: a) Herkes ırk, renk, cinsiyet, lisan, din, siyasal ya da diğer tipten kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş yahut öbür tipten statü üzere rastgele bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.

b)Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği öbür yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukukî ya da milletlerarası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz.

Unsur 3:Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

Unsur 4:Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her çeşitten kölelik ve köle ticareti yasaktır.

Husus 5: Hiç kimseye azap ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz.

Husus 6: Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.

Unsur 7:Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye alışılmamış rastgele bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir.

Unsur 8: Herkesin anayasa ya da maddeyle tanınmış temel haklarını ihlal eden aksiyonlara karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle faal bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.

Unsur 9: Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Husus 10: Herkesin, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine rastgele bir cürüm isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır.

Husus 11: a)Kendisine cezai bir kabahat yüklenen herkesin, savunması için gerekli olan tüm garantilerin tanındığı, kamuya açık bir yargılanma sonucunda suçluluğu yasaya nazaran kanıtlanıncaya kadar hatasız sayılma hakkı vardır.

b)Hiç kimse, işlendiği sırada ulusal ya da memleketler arası hukuka nazaran hata oluşturmayan rastgele bir fiil yapmak ya da yapmamaktan ötürü hatalı sayılamaz. Kimseye, cürmün işlendiği sırada maddelerde öngörülen cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Unsur 12: Hiç kimsenin özel ömrüne, ailesine, konutuna ya da yazışmasına keyfi olarak karışılamaz, onuruna ve ismine saldırılamaz. Herkesin, bu üzere müdahale ya da akınlara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.

Unsur 13: a) Herkesin, her Devletin sonları içinde seyahat ve oturma özgürlüğüne hakkı vardır.

b) Herkes, kendi ülkesi de dahil, rastgele bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme hakkına sahiptir.

Unsur 14:a) Herkesin, daima baskı altında tutulduğunda, öbür ülkelere sığınma ve kabul edilme hakkı vardır.

b) Nitekim siyasal nitelik taşımayan kabahatlerden kaynaklanan ya da Birleşmiş Milletlerin gaye ve unsurlarına ters fiillerden kaynaklanan kovuşturma durumunda, bu hak ileri sürülemez.

Husus 15: a)Herkesin bir ülkenin yurttaşı olmaya hakkı vardır.

b) Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan mahrum bırakılamaz, kimsenin uyrukluğunu değiştirme hakkı yadsınamaz.

Husus 16: a) Yetişkin erkeklerle bayanların, ırk, uyrukluk ya da din bakımından rastgele bir sınırlama yapılmaksızın, evlenmeye ve bir aile kurmaya hakkı vardır. Evlenmede, evlilikte ve evliliğin bozulmasında hakları eşittir.

b)Evlilik, lakin evlenmeye niyetlenen eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılır.

c)Aile, toplumun doğal ve temel ünitesidir; toplum ve Devlet tarafından korunur.

Husus 17: a) Herkesin, tek başına ya da diğerleriyle paydaşlık içinde, mülkiyet hakkı vardır.

b)Kimse mülkiyetinden keyfi olarak mahrum bırakılamaz.

Husus 18: Herkesin fikir, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din yahut inancını değiştirme özgürlüğünü ve din yahut inancını, tek başına yahut topluca ve kamuya açık yahut özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama özgürlüğünü de kapsar.

Husus 19: Herkesin kanaat ve tabir özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve rastgele bir yoldan ve ülke sonlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma özgürlüğünü de kapsar.

Husus 20: a) Herkes, barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir.

b)Hiç kimse, bir örgüte üye olmaya zorlanamaz.

Unsur 21: a) Herkes, direkt ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin idaresine katılma hakkına sahiptir.

b) Herkesin, ülkesinde kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkı vardır.

c) Halk iradesi, hükümet otoritesinin temelini oluşturmalıdır; bu irade, genel ve eşit oy hakkı ile saklı ve hür oylama yoluyla, muhakkak aralıklarla yapılan dürüst seçimlerle belirtilir.

Unsur 22: Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, toplumsal güvenliğe hakkı vardır; ulusal uğraşlarla, memleketler arası işbirliği yoluyla ve her Devletin örgütlenme ve kaynaklarına nazaran herkes insan onuru ve kişiliğin özgür gelişmesi bakımından vazgeçilmez olan ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

Unsur 23: a)Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli şartlarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

b)Herkesin, rastgele bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit fiyata hakkı vardır.

c) Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir hayat sağlayacak seviyede, adil ve elverişli fiyatlandırılmaya hakkı vardır; bu, gerekirse, öteki toplumsal korunma yollarıyla desteklenmelidir.

d) Herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.

Unsur 24: Herkesin, dinlenme ve boş vakte hakkı vardır; bu, iş saatlerinin makul ölçüde sonlandırılması ve makul aralıklarla fiyatlı tatil yapma hakkını da kapsar.

Unsur 25: a)Herkesin, kendisinin ve ailesinin sıhhati ve uygun yaşaması için kâfi yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giysi, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi kontrolünün dışındaki şartlardan kaynaklanan öteki geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.

b)Anne ve çocukların özel bakım ve yardıma hakları vardır. Tüm çocuklar, evlilik içi ya da dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın, tıpkı toplumsal müdafaadan yararlanır.

Husus 26: a)Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından birinci ve temel tahsil evrelerinde parasızdır. İlköğretim mecburidir. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek tahsil, yeteneğe nazaran herkese eşit olarak sağlanır.

b)Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinî kümeler ortasında anlayış, müsamaha ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı muhafaza yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir.

c) Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir.

Husus 27: a)Herkes, topluluğun kültürel hayatına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun faydalarını paylaşma hakkına sahiptir.

b)Herkesin kendi yaratısı olan bilim, yazın ve sanat eserlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Husus 28: Herkesin bu Bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve memleketler arası tertibe hakkı vardır.

Husus 29: a)Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine imkan sağlayan tek ortam olan topluluğuna karşı ödevleri vardır.

b)Herkes, hak ve özgürlüklerini kullanırken, fakat oburlarının hak ve özgürlüklerinin mucibince tanınması ve bunlara hürmet gösterilmesinin sağlanması ile demokratik bir toplumdaki ahlak, kamu tertibi ve genel refahın adil gereklerinin karşılanması hedefiyle, maddeyle belirlenmiş sınırlamalara bağlı olabilir.

c) Bu hak ve özgürlükler, hiçbir şartta Birleşmiş Milletlerin emel ve unsurlarına ters olarak kullanılamaz.

Unsur 30: Bu Bildirgenin hiçbir kararı, rastgele bir Devlet, küme ya da bireye, burada belirtilen hak ve özgürlüklerden rastgele birinin yok edilmesini amaçlayan rastgele bir aktiflikte ve aksiyonda bulunma hakkı verecek formda yorumlanamaz.

Gündem

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN