• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Hekim hatası: Malpraktis davası nedir

Hekim hatası: Malpraktis davası nedir

[ad_1]


Hekimin yapmış olduğu hatalı bir davranış ya da vazife dikkatsizliği sonucunda bir yaralanmaya ya da zarara niçin olunması durumuna “malpraktis” denir ve hasta tazminat davası açma hakkına haizdir.


Doktor hatası: Malpraktis davası nedir

Sıhhat mensubunun soruşturulması ve Malpraktis davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, “Hekimlerimiz de hâkimlerimiz şeklinde korunmuş, dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuşmuştur” dedi.

Malpraktis kelimesini ilk kez duyan binlerce yurttaş, “malpraktis davası nedir” sorusuna cevap aramaya başladı.

Peki malpraktis nedir, malpraktis davası ne demek? İşte anlamı…

Malpraktis nedir

Genel olarak tıbbi malpraktis, en kolay anlamıyla hekim yada hastane hatası olarak geçer.

Öteki bir deyişle doktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun yada tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sıhhat müesseselerinin bilgisizliği, deneyimsizliği yada ilgisizliği sebebiyle yanlış teşhis, hatalı tedavi yada tamamlanmamış bakım hizmeti neticesinde hastanın zarar görmesi olarak tanımlanabilir.

Tıbbi malpraktis (fena doktor uygulaması) terimi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. maddesinde genel olarak şu şekilde tanımlanmıştır:

“Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik sebebiyle bir hastanın zarar görmesi “hekimliğin fena uygulaması”

Doktor hatası: Malpraktis davası nedir #1

Malpraktis davaları

Malpraktis sebebiyle tazminat davası; hastalığın teşhisi, tedavisi ve hastanın bakımı aşamalarında tıbbi standartlara aykırı meydana getirilen her türlü uygulamadan meydana gelmektedir.

Tıbbi malpraktis sebebi ile yaratı ya da vekalet sözleşmesine dayanılan durumlarda görevli mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak belirlenmiştir.

Buna bakılırsa;

  • Bağımsız çalışan doktorlar aleyhine oluşturulan maddi ve içsel tazminat davaları, tüketici mahkemesinde görülür.

  • Şirket, gerçek kişilerin işletici olduğu hususi hastaneler ya da adi ortaklık aleyhine açılacak maddi ve içsel tazminat davalarına bakmaya ise, tüketici mahkemeleri görevlidir.

  • Kamu hastaneleri ya da sıhhat kuruluşları aleyhine oluşturulan tıbbi malpraktis sebebi ile oluşturulan maddi ve içsel tazminat davalarına bakmaya görevli olan mahkeme ise,“yönetim mahkemesi” olarak düzenlenir.

  • Tüm kamu hastaneleri, şu demek oluyor ki araştırma hastaneleri, devlet hastanesi, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi şeklinde hastanelerde ortaya çıkan tıbbi malpraktis durumlarında, tam yargı davası olarak da tanımlanan maddi ve içsel tazminat davalarına bakmaya görevi ise, yönetim mahkemesine aittir.

  • Devlet üniversitesi ya da vakıf üniversitesi hastanelerinde meydana gelen hekim uygulama hataları sebebi ile maddi ve içsel tazminat davalarına bakma görevi ise, yönetim mahkemelerine aittir.

  • Aile sağlığı merkezi ya da benzer niteliklere haiz olan kamu sıhhat kuruluşlarına karşı açılacak olan maddi ve içsel tazminat davalarına bakma görevi ise, yönetim mahkemesine aittir.

Doktor hatası: Malpraktis davası nedir #2

[ad_2]
Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN