• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Ekonomiye ilişkin poşet kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi

Ekonomiye ilişkin poşet kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi


Ekonomiye ilişkin poşet kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra icra borçları ile maske cezaları içeriyor.

TBMM Genel Kurulu’nda ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik poşet yasa teklifi kabul edildi.

Teklifle beraber birçok kişinin borçları silinecek.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişim Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tahsil kredisi borcu faizsiz ödenecek

Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek.

Tahsil kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonrasında adım atmak suretiyle, kredi almış olduğu kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 ilave edildikten sonra kredi borcu hesaplanacak. Sadece ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan azca olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç kere yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üstüne herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik periyodunun sonuna kadar kredi borcu ertelenecek. Maddi yada hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek. Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade evveliyatına kadar ödenmemesi yada tamamlanmamış ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek suretiyle ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için vakit aşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade zamanı esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak meydana getirilen tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi esnasında yada tahsilden sonrasında ölenlerin yada yüzde 90 ve üstü engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sıhhat kurulunca tespit edilenlerin, kalan borçları silinecek. Kredi alan yada kredi borcunun ödeme zamanı hemen hemen başlamamış kişilere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi devam eden yada borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.

Yasanın yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin öğrenim edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde hemen hemen öğrenim edilmemiş kredi taksitleri içindeki endeks tutarları terkin edildikten sonrasında bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

Ekonomiye ilişkin torba kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi #1

Tıp ve diş hekimliğinde son derslik öğrencilerine asgari ücret

Tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine, intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama emekleri karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek suretiyle; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge rakamının işgören aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek. Bu ödemeden herhangi bir vergi kesilmeyecek.

Vakıf üniversitelerinde, bu tutarın üstünde ödeme hayata geçirmeye ve yapılacak ödemenin tutarını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak.

Ekonomiye ilişkin torba kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi #2

Salgında kesilen yönetimsel para cezaları

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020 tarihinden itibaren verilen ve ilgilisine bildiri edilmemiş olan yönetimsel para cezaları bildiri edilmeyecek. Bildiri edilmiş olan cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Bu maddenin yürürlük tarihinden ilkin işlenen söz mevzusu kabahatler için yönetimsel para cezası verilmeyecek, öğrenim edilmiş olan yönetimsel para cezaları ise iade edilmeyecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Müessese ve Görevleri Hakkında Kanunu’nda meydana getirilen düzenlemeyle, ihracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın yüzde 50’si ile yüzde 90’ı içinde Tecim Bakanlığınca belirlenen miktar, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek suretiyle ana para taahhüdü ödemesi olarak aktarılacak.

Ekonomiye ilişkin torba kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi #3

Gümrük Kanunu’nda düzenleme

Gümrük Kanunu’nda meydana getirilen düzenlemeyle; geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getiren hak sahipleri tarafınca gümrük idaresine data verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak.

Meydana getirilen bu değişiklikle taşıtın marka, model ve yaşına nazaran değişmekle beraber, orantısız şekilde yüksek olduğu değerlendirilen cezalarda indirime gidilecek.

Ekonomiye ilişkin torba kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi #4

Kur Korumalı Mevduat uygulamasına uzatma

2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üstünden Türk Lirasına çevrilmesi ihtiyaç duyulan son tarih 31 Aralık 2023 olacak. Türk Lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata gerçekleşme ettirilecek faiz ve kâr payları ile öteki kazançları kural dışı kapsamında tutulacak.

Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Aralık 2023 evveliyatına kadar her bir geçici vergi yada senelik hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer edinen yabancı paralar için ayrı ayrı yada beraber uygulatma mevzusunda yetki veriliyor.

Ekonomiye ilişkin torba kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi #5

Karşılıksız çek ve protesto edilmiş borçlar

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve öteki kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Temmuz 2023’e kadar tamamının ödenmesi yada tekrardan yapılandırılması halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin negatif kayıtları dikkate alınmayacak. Bu borçların anapara yada taksit ödeme zamanı 1 Ekim 2022’den ilkin olacak.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri tekrardan yapılandırması yada yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai mesuliyet doğurmayacak.

Ekonomiye ilişkin torba kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi #6

İllegal talih oyunu oynatanlara hapis cezası

Düzenlemeyle yasadışı talih oyunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu bağlamda her türlü eşya piyangosu, talih oyunları ve ortaklaşa bahis yada benzeri oyunları oynatanlar ya da oynanmasına yer yada olanak sağlayanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne; yurt haricinde oynatılan her türlü eşya piyangosu, talih oyunu, ortaklaşa bahis ve benzeri oyunlara web kanalıyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına olanak sağlayanlar 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne; her türlü eşya piyangosu, talih oyunları ve ortaklaşa bahis yada benzeri oyunlarla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne; kişileri reklam vermek ve sair surette her türlü eşya piyangosu, talih oyunları ve ortaklaşa bahis yada benzeri oyunları oynamaya teşvik edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Fiziki yada elektronik ortamlar üstünden üçüncü kişilerce düzenlenen her türlü eşya piyangosu, talih oyunları ve ortaklaşa bahis yada benzeri oyunları oynayanlara, mahallin en büyük mülki yönetim amiri tarafınca 5 bin liradan 20 bin liraya kadar yönetimsel para cezası verilecek. Lüzumlu izni alan sadece çekilişleri yapmayanlar, çekiliş neticelerini duyuru etmeyenler, taahhütlerini yerine getirmeyenler, 2 aydan 2 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Belirlenen suçların işlendiği iş bölgeleri mahallin en büyük mülki yönetim amiri tarafınca ihtarda bulunulmaksızın 3 aya kadar süreyle mühürlenerek kapatılacak. İş yeri açma ve emek verme ruhsatına haiz iş yerlerinin ruhsatları, mahallin en büyük mülki yönetim amirinin bildirimi üstüne ruhsat vermeye yetkili yönetim tarafınca 5 iş günü içinde iptal edilecek. Bu suçlarla bağlantılı olarak talih oyunları, her türlü eşya piyangosu, ortaklaşa bahis yada benzeri oyunların oynanmasına tahsis edilen yada oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulmuş olan yada oynanması suretiyle elde edilmiş her türlü mal varlığı kıymeti, Türk Ceza Kanunu hükümlerine nazaran müsadere edilecek.

Ekonomiye ilişkin torba kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi #7

Takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar

İşverenler tarafınca çalışanlara elektrik, doğalgaz ve öteki ısınma giderlerine karşılık olmak suretiyle 30 Haziran 2023 evveliyatına kadar ilave olarak meydana getirilen aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu meblağ üstünden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Yasayla bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

İcra takip edeni başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek şahıs olan ve her bir icra dosyası itibarıyla aslolan alacak ve ferileri dahil icra takip edeni başlatılmış olduğu tarihteki takip tarihinde yer edinen takip tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile bu tutarın üstünde takip başlamış olmakla beraber 15 Ağustos 2022 zamanı itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar sebebiyle bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar; alacaklıların feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla ufak alacak kapsamına alınacak.

Telgraf ve Telefon Kanunu’na nazaran Gömü oranı ödemekle yükümlü GSM operatörleri ve yetkilendirilmiş öteki işletmecilerin, takibinden vazgeçtikleri meblağ içinde Gömü oranı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması halinde, icra dosyasındaki takip tutarının yüzde 18’i, ödemeleri ihtiyaç duyulan Gömü paylarından mahsup edilmek suretiyle iade edilecek. İcra takiplerinin sonlandırılmasını teşvik etmek amacıyla icra takibinden vazgeçme sebebiyle alınması ihtiyaç duyulan harçlar alınmayacak.

Bankacılık Kanunu kapsamında etkinlik gösteren varlık yönetim şirketlerince, bankalardan 15 Ağustos 2022 zamanı itibarıyla devir ve temlik alınan ve bu kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarih itibarıyla anapara takip bakiyesi 2 bin 500 lira ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, harcama, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat edilmesi şartıyla, Gömü ve Maliye Bakanlığı bütçesinden TMSF’ye aktarılan tutardan Fonun iştiraki olan varlık yönetim şirketi vasıtasıyla ödenecek. Bu kapsamda tasfiye edilecek meblağ bir gerçek kişinin tüm varlık yönetim şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınarak tespit edilecek.

Tasfiye edilen alacaklar sebebiyle borçlu tarafınca, varlık yönetim şirketlerinden yada Gömü ve Maliye Bakanlığından vekalet tutarı, yargılama gideri ve benzeri başkaca bir hak ve alacak talebinde bulunulamayacak. Kapsama giren alacaklara karşılık maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten sonrasında varlık yönetim şirketlerince yapılmış tahsilatlar, bu şirketlerce borçlusuna iade edilecek.

Ekonomiye ilişkin torba kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi #8

Yiyecek bedeline vergi istisnası

Kanunla, işverenlerce, iş yerinde yada müştemilatında yiyecek verilmemiş durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük yiyecek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden kural dışı tutulacak. Ödeme bu tutarı aşarsa, aşan kısım ile bu amaçla sağlanan öteki menfaatler, ücret olarak vergilendirilecek.

Ekonomiye ilişkin torba kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi #9

Gurbetçilere gelir vergisi muafiyeti

Yurt haricinde meydana getirilen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki emekleri karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak meydana getirilen ücret ödemeleri, gelir vergisinden kural dışı olacak.

Yersiz meydana getirilen yardım ödemeleri geri alınmayacak

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Kuvvetsiz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da meydana getirilen değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan sıhhat kurulu raporu kullanımı sebebiyle meydana getirilen ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması ihtiyaç duyulan aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

İlgililer hakkında herhangi adli, yönetimsel ve icrai kovuşturma yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin yönetim tarafınca meydana getirilen tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecek.

Ekonomiye ilişkin torba kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi #10


Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN