Son Dakika
Anasayfa » GÜNDEM HABERLERİ » Adalet Bakanlığından 7 maddelik cinsel istismar açıklaması

Adalet Bakanlığından 7 maddelik cinsel istismar açıklaması

Adalet Bakanlığı çocukların ve kadınların istismarına karşı 7 maddelik bir sirküler yayınladı. Adalet Bakanlığı Genelgesine göre çocuklara ve kadınlara karşı suçlar söz konusu olduğunda soruşturma dosyasının delillerini veya resimlerini yasadışı olarak paylaşanlara saygı gösterilmesi yasal olacaktır.

Adalet Bakanlığı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara karşı 7 maddelik bir genelge yayımladı. Genelgede, adli işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi gereğine vurgu yapıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül imzasıyla yayımlanan genelgeyle, cinsel suçların etkilerine değinilen genelgede adli işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi vurgulandı. Genelgede çocuğun yararının gözetilmesinin altı çizilirken, 7 maddelik genelge şöyle:

1- Cinsel dokunulmazlığa karşı bir suç işlendiğinin öğrenilmesi halinde, Cumhuriyet savcısınca derhal soruşturmaya başlanması ve bu konuda mutlaka Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi,

2- Cumhuriyet savcısınca; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için araştırmaya başlanması, tüm delillerin hızlı bir şekilde toplanması, adli kolluk birimlerine gerekli emir ve talimatların gecikmeksizin iletilmesi ile kolluk tarafından yerine getirilecek işlemlerin takip ve denetiminin yapılması,

3- Cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmelerinin önüne geçilebilmesi için ifadelerin uzmanlar eşliğinde, zorunlu haller dışında tek seferde ve mümkün olduğu ölçüde Çocuk İzlem Merkezleri kullanılarak bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınması,

4- Cinsel dokunulmazlığı ihlal edilen suç mağdurlarının ifade alma işlemlerinde gerektiği ve mümkün olduğu ölçüde Adli Görüşme Odalarının kullanılması,

5- Cinsel suç soruşturmalarında, delillerin toplanması sırasında yaşanabilecek eksiklik veya gecikme nedeniyle koruma tedbirleri hakkında birbirinden farklı değerlendirme ve uygulamalara gidilmesinin, mağdur ve yakınları kadar toplumun da adalete olan inancını olumsuz etkileyebileceği hususunun göz önünde bulundurulması,

6- Bu soruşturmalarda, mağdur ve çocuğun mahremiyetinin korunması, soruşturma konusu eylemin onların geleceği üzerinde olumsuz etkiler bırakmasının önüne geçilebilmesi ve masumiyet karinesinin korunabilmesi açısından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi,

7- Soruşturma dosyasına ilişkin delil veya görüntüleri usulüne aykırı olarak paylaşan ya da buna sebebiyet verenler hakkında kanuni gereğine tevessül edilmesi, konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi istenmiştir.

“ÇOCUKLARIN TEKRAR TEKRAR DİNLENİLMESİ İKİNCİL ÖRSELENMEYE NEDEN OLUYOR”

Genelgede, cinsel istismar suçlarında, çocukların tekrar tekrar dinlenilmesinin ikincil örselenmeye neden olduğuna değinilen genelgede şöyle denildi:

“32 ilde 35 hastane/kurum bünyesinde Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurularak adli işlemlerin bu merkezlerde uzmanlar aracılığıyla yerine getirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından da mümkün olduğu ölçüde cinsel suç mağduru çocuk ifadelerinin bu merkezlerde alınması belirtilen sakıncaları ortadan kaldıracaktır.”

Ayrıca Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) bulunmaması halinde, mağdurun ifadesi alınırken uzman bulundurulması ve işlemin görüntülü ve sesli kayıt altına alınması gereği belirtildi.

x

Bu Habere Bakmak İster Misin?

Kanada Lise Eğitimleri

Birleşmiş Milletler tarafından dünya’nın en yaşanabilir ülkeleri arasında gösterilen Kanada’da lise eğitimi ...

ankara escort